Welkom op mijn website

Ik hoop je hiermee een beeld te schetsen van mijn inspiratie en werkervaring. Ruim 41 jaar ben ik nu actief in en rond onderwijs, in uiteenlopende rollen en functies.


Sinds 2009 ben ik vanuit ZZP-schap werkzaam.Leermiddelen vormen een rode draad in (veel van) mijn projecten.

In de afgelopen 10 jaar ben ik betrokken geweest bij:

  • Het opstellen van leermiddelenbeleidsplannen
  • De implementatie daarvan op een aantal scholen(groepen)
  • Aanbestedingen van leermiddelen
  • Projectmanagement en adviseurschap bij een aantal interne boekenfondsen
  • Relatiemanagement voor de provincies boven de lijn Nijmegen- Rotterdam
  • Portfoliomanagement bij en herziening van een Rekenmethode voor Primair Onderwijs

 


Bij alle projecten gelden de volgende uitgangspunten:

  • Integrale benadering
  • Stapsgewijs werken aan concrete en haalbare doelen
  • Werkwijze: VVV-model: Visie – Verbinden – Volgen

Enkele inspiratiebronnen hierbij zijn voor mij de volgende boeken:

vlnr: 'Our iceberg is melting' - John Kotter | 'De verbindende schoolleider' | 'Education to better their world' - Marc Prensky
vlnr: 'Our iceberg is melting' - John Kotter | 'De verbindende schoolleider' | 'Education to better their world' - Marc Prensky

Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over mijn ervaringen.