Loopbaan


Samenvatting activiteiten Bureau-PS:

In de afgelopen 10 jaar als ZZP’er heb ik –bij vele scholen- ervaring opgedaan met:

 

A Beleidsvorming:

  • Europese Aanbesteding van leermiddelen
  • Opstellen leermiddelenbeleidsplannen
  • Schrijven van projectplannen voor onderwijsontwikkeling

 

B Keuzeproces leermiddelen:

  • Implementatie leermiddelenbeleid
  • Projectleider en adviseur interne boekenfondsen

 

C Implementeren onderwijsontwikkeling: thema’s als:

  • Differentiatie en gepersonaliseerd onderwijs
  • Inrichten ICT-rijke leeromgeving
  • Digitale didactiek/ 21e eeuwse vaardigheden

Bij de ondersteuning van scholen van Voortgezet Onderwijs heb ik zowel taken en rollen vervuld in samenwerking met directies, middenmanagement als ook met docentengroepen.