Projecten


Ik werk graag aan projecten. Daarbij gaat mijn belangstelling uit naar:

 • Het verbinden van de betrokken partijen
 • Implementatie
 • Duurzaamheid


Mijn kracht is om mensen gedurende het project met elkaar goed samen te laten werken. Daarbij fungeer ik als verbindende schakel. Binnen de gestelde doelen in termen van resultaat, inspanningen, financiën en planning weet ik als geen ander een project te realiseren.


Mijn bijzondere aandacht heeft implementatie. Naar mijn mening is dit het meest essentiële aspect van projectmanagement. Het al dan niet slagen van een project staat en valt met een goede borging van een project(resultaat) binnen een organisatie.


Mijn passie gaat naast het ontwikkelen en realiseren van een project vooral uit naar het doorontwikkelen van het resultaat. Mijn belangstelling geldt niet zozeer het korte termijn succes, maar gaat uit naar het ‘a via b naar c’ brengen van een ‘product’.


Mijn kennis en ervaring gebruik ik voor projecten in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs.In mijn visie draait het bij projectmanagement om een aantal aspecten, die in samenhang goed gemonitord dienen te worden en die, indien goed vormgegeven, tot een succesvol project leiden.
Ik noem dit het ‘six pack projectmanagement’:

 • personen: samenwerking vanuit heldere rol- en taakverdeling
 • performance: realistische doelstellingen
 • pecunia: duidelijk financieel kader en taakstelling
 • planning: haalbaarheid en goede fasering
 • proces: gestructureerd(e) overleg, besluitvorming en informatievoorziening
 • probleemoplossing: pro-activiteit en beslissingen nemen


Bij de dagelijkse gang van zaken hanteer ik het ORCA-model:

 • Organiseren
 • Relativeren
 • Controleren
 • Anticiperen